metatech strona główna
Polityką firmy METATECH Sp. z o.o. z siedzibą w Orzeszu-Woszczycach, zajmującą się produkcją elementów metalowych dla przemysłu meblowego i motoryzacyjnego oraz usługami z zakresu szerokopojętej obróbki metalu na materiale powierzonym przez Klienta, jest ciągłe dążenie do zadowolenia klientów. Ponadto chcemy stać się wiarygodnym i pewnym partnerem do długotrwałej współpracy, poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług.
  Naszym celem jest:
 • osiąganie zadowolenia klientów i zdobycie ich trwałego zaufania,
 • oferowanie wyrobów i świadczenie usług wysokojakościowych, spełniających wymagania Klientów,
 • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego,
 • ciągłe umacnianie pozycji na rynku,
 • zwiększenie konkurencyjności,
 • zwiększenie wyniku finansowego.
  Założone cele osiągamy poprzez:
 • spełnienie wymagań prawnych,
 • sprawną i terminową realizację zamówień,
 • fachową i rzetelną obsługę i indywidualne podejście do każdego Klienta,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszego personelu,
 • poprawę organizacji pracy,
 • badanie satysfakcji i poziomu zadowolenia Klientów.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Prezesa Zarządu i pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz wymagań normy PN - EN ISO 9001:2009. Tak postawioną politykę jakości będziemy realizować wspólnie z pracownikami, dbając o jej aktualność.

 

Zobacz cerftyfikat ISO-polski
Zobacz cerftyfikat ISO-English
Zobacz cerftyfikat ISO-Deutsch
image_metatech